“Foren especialment lluïdes les actuacions de […] Francisco Fernández Rueda en els diversos papers secundaris adjudicats, que en el seu cant i en la seva actuació assoliren un relleu insospitat.…”

L’Incoronazione di Poppea. Gran Teatre del Liceu.

Revista Musical Catalana